Kokonaisratkaisuilla parhaat tulokset

Happikäsittely
Elintarvikkeet & Lääketeollisuus
|
16 toukokuu 2019

Tunnettu tosiasia on, että nesteissä, kuten juomissa, kastikkeissa, oliiviöljyssä tai lääkkeissä, oleva happi aiheuttaa hapettumista. Ja koska hapettuminen vaikuttaa haitallisesti tuotteiden säilyvyyteen, on suositeltavaa minimoida hapen määrä niin paljon kuin mahdollista. Happikäsittelyllä tarkoitetaan toimenpiteitä, jotka pitävät lopputuotteiden happijäämät mahdollisimman vähäisinä.

"Happikäsittelyn merkitys on kasvanut huomattavasti viime vuosina, koska maun ja värin parantamiseen käytetään yhä useammin luonnollisia ainesosia kemikaalien sijasta", Air Liquide ALTEC:n Liquid Applications -osaston Water Treatment & Gas -yksikön Growth Leader Rudy Lamond kertoo. "Nämä luonnolliset ainesosat ovat herkempiä hapettumiselle sekä valmistuksen että varastoinnin aikana."

Lämmitys- tai tyhjökäsittely? Mieluiten ei kumpikaan.

Hapen liukoisuus nesteisiin noudattaa Henryn lakia. Lain mukaan nesteeseen liuenneen kaasun määrä on suoraan verrannollinen nesteen kanssa kontaktissa olevan kaasun osapaineeseen. Näin nesteen ja kaasun seos asettuu lopulta tasapainotilaan. On mahdollista poistaa happea tai estää hapen muodostumista kuumentamalla nestettä, mutta tämä vaikuttaa sen aistittaviin ja ravitsemuksellisiin ominaisuuksiin. On myös mahdollista tyhjiökäsitellä neste, mutta se johtaa siihen, että liuenneet kaasut ja aromit desorboituvat ilman erottumista. Tyhjiöpumppauslaitteisto on myös suuri investointi, joka kuluttaa paljon energiaa. Lisäksi tällaisella laitteistolla on melko suuri ympäristövaikutus.

Typpi

"Parempi, edullisempi ja tehokkaampi tapa poistaa happea on ruiskuttaa typpikaasua nesteeseen", Rudy jatkaa. "Tämä tapahtuu käyttämällä nesteessä kaasuinjektoria, joita on saatavilla useita eri malleja. Se voidaan räätälöidä asiakkaan valmistusprosesseihin ja tuotteen haluttuihin ominaisuuksiin."

"Tällä menetelmällä on monia etuja. Se vähentää tarvetta lisätä väri- ja säilöntäaineita, mikä parantaa makua ja vähentää kustannuksia. Typpikaasuinjektio estää myös värin muuttumisen, mikä pidentää tuotteen säilyvyyttä. Se tarkoittaa myös sitä, että tietty tuotantosuunnitelma voidaan optimoida, koska suurempia määriä samaa tuotetta voidaan valmistaa suuremmilla tuotantosarjoilla. Lisäksi tarve vaihtaa tuotantoprosesseja nopeasti muihin tuotteisiin vähenee, mikä säästää aikaa ja rahaa."

Pienemmät pakkaukset, vähemmän hiilidioksidipäästöjä

"Lisätyn typpikaasun ansiosta pakkaus on paineistettu, kuten hiilidioksidia sisältävien juomien tapauksessa. Tämä tarkoittaa sitä, että PET-pakkauksen seinämistä voidaan tehdä ohuemmat, mistä on seurauksena halvemmat pakkaukset, pienempi paino ja pienemmät kuljetuskustannukset. Ja tietenkin pienemmät hiilidioksidipäästöt."

Valmistajat ovat jo pitkään olleet tietoisia hapen aiheuttamista ongelmista ja ryhtyneet toimenpiteisiin näiden ongelmien ratkaisemiseksi. Nämä toimenpiteet eivät kuitenkaan ole aina tuottaneet toivottuja tuloksia. Valmistajat voivat esimerkiksi käyttää tyhjiölaitetta hapen poistamiseksi prosessin tietyssä vaiheessa, mutta sitten happea lisätään, kun muita nesteitä sekoitetaan tuotteeseen myöhemmässä vaiheessa. Ensimmäisen hapenpoiston hyöty on siten osittain menetetty.

Kokonaisratkaisuilla parhaat tulokset

"Erotumme sillä, että suhtaudumme valmistusprosessiin kokonaisuutena. Aloitamme aina tarkistuksella, jossa tunnistetaan prosessin kaikki happiherkät kohdat. Jotkut asiantuntijoistamme ovat jopa hakeneet erityisiä patentteja näille tarkistuksille. Ensimmäisen vaiheen aikana tarkastelemme sitä, kuinka on mahdollista tehdä neste hapettomaksi. Sitten puhdistamme ja teemme inerteiksi varastosäiliöt, joissa nesteitä tilapäisesti varastoidaan."

"Seuraava vaihe on siirtovaihe, jossa varmistamme, että neste ei absorboi happea siirrossa toimenpiteen seuraavaan vaiheeseen (suodatus, sekoitus jne.). Lopuksi suoritamme toimenpiteitä täyttövaiheen aikana. Teemme täyttöjärjestelmän ja säiliöt inerteiksi sekä tyhjennämme pullon nesteen ja korkin välisen osan hapettomaksi. Kaikki nämä toimenpiteet, aina viimeistä vaihetta myöten, ovat välttämättömiä. Muutoin suuri osa edellisten toimenpiteiden vaikutuksista menetetään."

Lue lisää

Ota yhteyttä asiantuntijoihimme!

Mats Nilsson, Business developer och Field Sales, Food & Pharma.

Jaa