Käsittele kaasuja turvallisesti laboratoriossa

Opas turvalliseen työympäristöön.
Tutkimus & Analyysit
|
20 elokuu 2020

Air Liquide on laatinut uuden oppaan, joka on suunnattu kaasupulloja päivittäisessä laboratoriotyössä käyttäville. Asiakirjassa kuvataan kaasupullojen käsittely ja turvallisuustoimenpiteet, joita on noudatettava, jotta laboratorio toimii turvallisena työpaikkana sinulle ja kollegoillesi.

Lataa tästä ohjeet kaasujen turvallista käsittelyä varten!

Lataa tästä!

”Kaasuja käytetään laajalti laboratorioissa. Tämän vuoksi laboratorioteknikkojen täytyy tiedostaa riskit ja noudattaa tarvittavia turvatoimenpiteitä”, selventää Ragnar Malmberg, joka on Air Liquiden Sales Director Research & Analysis Pohjoismaissa. ”Olemme yrittäneet esittää tiedot helppotajuisesti käyttämällä paljon kuvia selkeyden vuoksi.”

Asiakirja on englanninkielinen, mutta tässä on ote suomeksi:

Kokoonpuristettuihin kaasuihin liittyviä riskejä

Kaasupulloissa tai erityisissä säiliöissä säilytettävillä kokoonpuristetuilla kaasuilla on ominaisuuksia, joihin liittyy riskejä. Kaasuja säilytetään korkean paineen alaisina, ne ovat usein hajuttomia eikä niitä näe paljaalla silmällä, joten vuotoja on vaikea havaita. Kokoonpuristettuja kaasuja voidaan säilyttää kaasuna tai paineenalaisena nestemäisenä kaasuna, esimerkiksi hiilidioksidina.

Kokoonpuristettujen kaasujen turvallista käsittelyä koskevien sääntöjen ja määräysten tarkoituksena on ensisijaisesti estää kaasuvuodot sekä varmistaa paineen ja virtauksen hyvä hallinta.

On erittäin tärkeää, että kaasun käyttäjät tietävät sen vaarallisista ominaisuuksista, kuten syttyvyydestä, myrkyllisyydestä, kemiallisesta aktiivisuudesta ja syövyttävästä vaikutuksesta.

Lue aina ensin käyttöturvallisuustiedote. Voit ladata tiedotteet veloituksetta Air Liquiden kotisivuilta.

Kaasun käyttötavan ja -tarkoituksen mukaan voi aiheutua eri asteisia riskejä. Hiilidioksidin syttyvyys on esimerkiksi suurin vaara avotulen lähellä. Jos kaasua sen sijaan käytetään reaktanttina, suurimpana vaarana on kaasun myrkyllisyys, erityisesti vuotojen yhteydessä.

Parhaat käytännöt

Alla on esimerkkejä parhaista käytännöistä kokoonpuristettujen kaasujen käsittelyä, varastointia ja käyttöä varten:

 1. Kaasupullot täytyy kiinnittää paikoilleen.
  Ankkuroi kaasupullot seinää tai muuta rakennetta vasten ketjulla kaatumisen estämiseksi.
   
 2. Yhteensopivia kaasuja (esimerkiksi vetyä ja happea) ei saa säilyttää yhdessä.
  Noudata suositeltuja etäisyyksiä (yleensä paikallisten viranomaisten määräämiä) varastoidessasi ominaisuuksiltaan erilaisia kaasuja.
   
 3. Älä jätä kaasupullon venttiiliä auki, kun kaasupullo on poissa käytöstä.
  Pelkän säätimen sulkeminen ei riitä, vaan myös pulloventtiili täytyy sulkea.
   
 4. Käytä kokoonpuristettuja kaasuja vain hyvin tuuletetuissa tiloissa.
  Lisäksi on suositeltavaa käyttää soveltuvaa säilytyskaappia työskenneltäessä myrkyllisten, palovaarallisten tai syövyttävien kaasujen parissa. Rajaa kaasujärjestelmä laboratoriossa mahdollisimman tarkasti.
   
 5. Kun käsittelet kaasupulloja, käytä soveltuvia henkilökohtaisia suojavarusteita, esimerkiksi suojalaseja, käsineitä ja turvakenkiä. 
  Kokoonpuristettuja kaasuja käsittelevien laboratorioteknikoiden täytyy noudattaa henkilösuojaimia koskevia ohjeita, jotka on annettu laboratoriotyön riskiarviossa.
   
 6. Silmähuuhteen, hätäsuihkujen ja kaasunaamarien on oltava saatavilla kaikille, jotka työskentelevät myrkyllisten tai syövyttävien kaasujen parissa.
   
 7. Käytä aina asianmukaisia oheisvarusteita (varoventtiileitä, letkuja, hanoja jne.) ja varmista, että ne ovat hyvässä kunnossa.

Lataa tästä ja lue lisää!

 

Ota yhteyttä

Ota yhteyttä Tore Dåversjö, Expertise Center R&A Team Leader, jos haluat maksutonta henkilökohtaista neuvontaa laboratorion turvallisuuden parantamiseksi.

Jaa