Viisi yleisintä kaasujen turvallisen käsittelyn virhettä laboratoriossa

Miten vahinkojen riskiä voidaan pienentää?
Tutkimus & Analyysit
|
26 maaliskuu 2021

Useimmissa laboratoriossa toimitaan aktiivisesti turvallisuuden edistämiseksi. Silti sattuu vakaviakin seurauksia aiheuttavia vahinkoja, jotka olisi voitu välttää. Seuraavassa kuvataan viittä yleisintä kaasujen käsittelyn virhettä laboratorioissa.

Air Liquiden oppaassa kuvataan, miten kaasuja käsitellään laboratoriossa turvallisesti.

Lataa ja lue lisää täältä!

1. Kaasupullojen käsittely
Turvallisuussyistä kaasupullot on mieluiten säilytettävä ulkona kaasupullojen säilytykseen tarkoitetuissa kaapeissa tai säiliöissä, joilla on paloluokitus. Sisätiloissa säilytettävät kaasupullot on sijoitettava kaasuille tarkoitettuihin paloturvakaappeihin.

Kaasupullot ovat yleensä raskaita ja hankalia käsitellä. Siksi kannattaa käyttää kaasupullovaunua tai pyytää kaasun toimittajaa tekemään kaasun liitäntä toimituksen yhteydessä. Estä pullojen kaatuminen kiinnittämällä ne esim. ketjulla.

2. Käyttöturvallisuustiedote
”Turvallisuusriski on erilainen eri kaasuilla”, selittää Werner Weterings, Air Liquiden työsuojeluvastaava ja Design Authority Specialty Gases. ”Kaasu voi olla inertti, helposti syttyvä, hapettava, kryogeeninen, myrkyllinen, perimän muutoksia tai syöpää aiheuttava tai syövyttävä – tai kaikkien näiden ominaisuuksien yhdistelmä. Siksi on tärkeää, että käyttäjä lukee kaasun käyttöturvallisuustiedotteen huolellisesti etukäteen”, Werner sanoo.

”Kuvitellaan, että kaasupullo sisältää rikkivedyn ja typen myrkyllistä yhdistelmää. Ennen kuin paineensäädin liitetään tällaiseen pulloon, pullo on ensin liitettävä poistoputkeen, jonka ylipaineventtiilin kautta kaasu poistetaan turvalliselle alueelle (esim. pesuriin). Muussa tapauksessa myrkyllistä kaasua voi päästä laboratorioon. Tämä on tyypillinen esimerkki vakavasta vahingosta, joka voi sattua, jos käyttöturvallisuustiedotteen ohjeita ei noudateta”, Werner toteaa.

3. Laitteet kaasuvuotojen havaitsemiseen
”Pullokaasuista typpeä ja hiilidioksidia (CO2) pidetään usein vaarattomina, koska niitä esiintyy luonnostaan ilmakehässä. Ne voivat kuitenkin olla hengenvaarallisia, jos niitä vuotaa laboratorion kaltaiseen suljettuun tilaan. Siksi on erittäin tärkeää, että laboratoriossa on tarvittavat laitteet kaasuvuotojen havaitsemiseen. Näin ei kuitenkaan aina käytännössä ole”, Werner jatkaa.

4. Paineensäätimet
“Kaasupullojen paineensäätimet ovat hintavia, joten vaarana on, että yritetään oikaista ja käytetään samaa paineensäädintä eri kaasuille liitäntää muuttamalla. Siinä voi käydä huonosti. Eräässä tapauksessa laboratorioassistentti käytti paineensäädintä vetyä sisältävän pullon liittämiseen. Myöhemmin hän käytti samaa paineensäädintä happipullon liittämiseen. Samalla hetkellä kun hän avasi venttiiliin, happi virtasi paineensäätimeen suurella paineella ja reagoi välittömästi vedyn kanssa. Tapahtui räjähdys, joka aiheutti suurta vahinkoa laboratoriossa. Kyseinen henkilö selvisi ilman vakavia vammoja, mutta toisinkin olisi voinut käydä”, Werner toteaa. Tästä syystä paineliitäntöjä ei pidä koskaan manipuloida.

5. Ilmanvaihto
”Kaikissa laboratorioissa ei ole riittävää ilmanvaihtoa. Hyvin toimiva ilmanvaihtojärjestelmä on erityisen tärkeä silloin, kun käsitellään kryogeenisiä kaasuja tai CMR-kaasuja (syöpää tai perimän muutoksia aiheuttavia tai lisääntymiselle vaarallisia kaasuja). Ilmanvaihtojärjestelmä on mukautettava kaasun virtauksen ja vaaraluokituksen mukaan ja työskentelypaikassa puolestaan on oltava riskianalyysiin perustuvat asianmukaiset laitteet, kuten tuulettimet”, Werner kertoo.

Jaa