Hygieniaohjeet elintarviketeollisuuden laitteille

European Hygienic Engineering and Design Group vastaa kysymyksiin.
Elintarvikkeet & Lääketeollisuus
|
17 lokakuu 2018

On erittäin tärkeää suhtautua ammattimaisesti kysymyksiin, jotka koskevat hygieniaa elintarviketeollisuudessa. Pienilläkin puutteilla voi olla pitkäkestoisia ja vakavia vaikutuksia.

Kun ajattelemme terveysriskejä, on järkevää, että EU:lla on tiukat säännöt koskien hygieniaa elintarviketeollisuudessa. On luonnollista, että ihmisten terveys on ensisijainen. Lisäksi hygieniaongelmat voivat aiheuttaa negatiivisia seurauksia asiaan liittyville yrityksille. Tuotteen takaisinkutsuminen voi tulla todella kalliiksi. Yrityksen maineen vahingoittuminen voi tulla vielä kalliimmaksi.

Mitä laki sanoo?

EU:n lainsäädännön mukaan elintarvikkeiden kanssa kosketuksiin tulevien varusteiden on oltava helposti puhdistettavia. Valmistajan on ratkaistava, miten tämä käytännössä toteutetaan. ISO-standardit ovat tietenkin olemassa, mutta niissä ei ole riittävän yksityiskohtaisia määräyksiä.

Mitä EHEDG voi tuoda tähän?

EHEDG – European Hygienic Engineering and Design Group – on yksityinen organisaatio, joka voidaan nähdä paikallisen lainsäädännön ja ISO-standardien jatkeena. Organisaatio kehittää hygieenistä suunnittelua varten ohjeita, jotka perustuvat selkeisiin ja konkreettisiin esimerkkeihin ja joita voidaan siten käyttää käytännössä.

Yritys, joka myy ja markkinoi EHEDG-ohjeita noudattavia laitteita, voidaan pyynnöstä sertifioida. Elintarviketeollisuuden hyväksymässä organisaatiossa on 1 400 vapaaehtoisjäsentä.

Parempi hygienia helposti puhdistettavien koneiden ansiosta

"Elintarviketeollisuudessa käytettävien koneiden on ennen kaikkea oltava hyvin suunniteltuja," sanoo Hein Timmerman, Global Sector Specialist kansainvälisessä Diversey-elintarvikeyrityksessä ja EHEDG:n hallituksen jäsen. "Laitteissa tulisi olla mahdollisimman vähän vaaka-asennossa olevia osia, koska saastuttavat aineet voivat helpommin tarttua niihin. On erittäin tärkeää, että koneet ovat helposti puhdistettavia. On myös tärkeää, että ne seisovat tukevasti korkeilla jaloilla, muuten alapuolen puhdistaminen on hankalaa. Puhtaat koneet eliminoivat osaltaan allergiaa aiheuttavia aineita."

Ympäristötekijät

"Koneiden lisäksi myös ympäristötekijät ovat tärkeitä. Laitteiden läheisyyteen on asennettava hygieeninen viemäri, jotta elintarvikejäämät, vesi ja puhdistusaineet on helppo poistaa. Myös laitteiden ympäristö on pidettävä puhtaana. Loppujen lopuksi ei ole järin mielekästä puhdistaa lattiaa laitteiston ympäriltä, jos laitetta käyttävien työntekijöiden on kuljettava viereisten alueiden läpi, joissa lattiat ovat likaiset tai saastuneet."

"On myös tärkeää, että laitteita huoltavat henkilöt saavat oikeaa tietoa ja tukea, jotta he ymmärtävät vaatimukset ja mitä tulee tehdä."

Yksityiskohdissa sen salaisuus

"Kun kyse on elintarviketurvallisuudesta, emme saa koskaan ohittaa mitään yksityiskohtaa. Esim. kumipeitteiden on oltava jäljitettävää ja elintarvikekäyttöön hyväksyttyä materiaalia ja ainoastaan täysin suojattuja lankoja saa käyttää. Muuten saastuneet materiaalit voivat tarttua ja päätyä lopuksi elintarvikkeisiin," Hein Timmerman jatkaa.

"Huoltoteknikoiden on käytettävä puhtaita työkaluja. Voiteluaineiden on oltava elintarvikekäyttöön hyväksyttyjä ja laitteiston kaikkien osien on oltava jäljitettäviä, vaikka jokin osa vaihdetaan. Tämä tarkoittaa, että ongelmien ilmetessä on mahdollista selvittää kuka on vastuussa."

On tärkeää muistaa, että helposti puhdistettavien ja helposti huollettavien laitteiden ei tarvitse olla kalliimpia. Usein helpommin puhdistettavissa laitteissa on myös vähemmän kiinnityspisteitä ja ne ovat myös kestävämpiä. Lisäksi niiden huolellinen puhdistus kuluttaa vähemmän kemikaaleja ja vettä.

Lue lisää EHEDG:n kotisivuilta.

Ota yhteyttä asiantuntijaamme!

  • Mats Nilsson, Business developer and Field Sales, Food & Pharma

 

 

Jaa