Green Origin – ilmastoystävällistä nesteytettyä kaasua

Air Liquide Nordic on esitellyt Green Origin -kaasun
Valmistus & prosessit
|
17 huhtikuu 2020

Monet yritykset keskittyvät ympäristöön ja kestävään kehitykseen, ja yksi tärkeimmistä kysymyksistä on, mitä yritys voi tehdä hiilidioksidipäästöjensä vähentämiseksi.

Paljon on pelissä. Hiilidioksidipäästöjen vähentäminen on epäilemättä erittäin tärkeä asia, ja ilmastoystävällisen kaasun ostaminen voi olla yritykselle hyvä tapa saavuttaa kestävyystavoitteensa ja suojella ympäristöä.

Erilaiset hiilidioksidipäästöt – Scope 1–3

Hiilidioksidipäästöt jaetaan kolmeen luokkaan, joita kutsutaan nimellä scope. Scope 1 käsittää suorien päästöjen aiheuttamat hiilidioksidipäästöt, esimerkiksi kun yritys käyttää fossiilisia polttoaineita omassa tuotannossaan. Puhutaan myös epäsuorista hiilidioksidipäästöistä, joiden aiheuttaja on esim. sähkö, ja niiden luokitus on Scope 2. Scope 3 kattaa useampia päästötyyppejä ja käsittää mm. hiilidioksidipäästöt, jotka syntyvät niiden tuotteiden valmistuksessa, jotka yritys ostaa toimittajiltaan.

Siksi yritykselle on tärkeää, että sen toimittajatkin  ryhtyvät  tarvittaviin toimenpiteisiin  hiilidioksidipäästöjensä  vähentämiseksi. Juuri näin Air Liquide i Norden teki teollisuuskaasujen toimittajana tammikuussa 2018, jolloin esittelimme  Green Origin  -kaasut, joita ovat nesteytetyt kaasut typpi, happi, argon ja hiilidioksidi.

Mitä on Green Origin?

Air Liquiden ilmastoystävälliset Green Origin -merkityt kaasut voidaan tiivistää seuraavasti:
Konsepti on kehitetty minimoimaan nesteytettyjen kaasujen (hapen, typen, argonin ja hiilidioksidin) elinkaaren aikaiset ilmastovaikutukset. Green Origin -merkityn kaasun valmistuksessa käytetään vain pohjoismaisella tuuli- ja vesivoimalla tuotettua sähköä, ja kuljetusten hiilidioksidipäästöjen ilmastovaikutukset kompensoidaan.

Ilmastohyöty varmistetaan ostamalla Pohjoismaissa tuuli- ja vesivoimaloissa tuotettua energiaa alkuperätakuin sekä ilmastokompensaatioprojektein, jotka täyttävät Gold Standard Foundationin vaatimukset.

Green Origin luo lisäarvoa

Green Origin -merkittyä kaasua ostavat yritykset ilmastokompensoivat merkittävästi Scope 3 -hiilidioksidipäästöjään, jolloin yritysten on helpompi saavuttaa kestävyystavoitteensa. Se, että ne aktiivisesti suojelevat ympäristöä, tekee niistä entistä kilpailukykyisempiä ja vaikuttaa myönteisesti myös yrityksen brändiin.

Toimitettavien kaasujen laadusta ei tehdä kompromisseja. Myös tiekuljetusten jatkuvuus taataan.

Validointi

Taatakseen ostajalle, että Green Origin tuottaa todellista hyötyä ilmastolle, Air Liquide käyttää ulkopuolista osapuolta, joka säännöllisesti tarkastaa konseptin tiedot, rutiinit ja dokumentaation ISO14021:n mukaisesti. Tarkastuksessa varmistetaan, että Air Liquide on ostanut tuotettuja, myytyjä ja toimitettuja Green Origin -kaasumääriä vastaavan määrän alkuperätaattua pohjoismaista tuuli- ja vesivoimasähköä ja laskenut oikein ilmastokompensoinnin samalle ajanjaksolle.

Jokaisen tarkastuksen jälkeen Green Origin -merkityn kaasun ostaja saa validointitodistuksen, joka osoittaa, että toimitettu kaasu vastaa täysin Green Origin -konseptia. Ostajat saavat vuosittain asiakaskohtaisia ​​tietoja ilmastokompensaatiosta, jonka ostaja on hankkinut ostamalla Green Origin -merkittyä kaasua.

Lisätietoja

Ota yhteyttä Green Origin -asiantuntijoihimme Élodie Déjean ja Matti Koivisto.

Jaa