Miksi hiilidioksidia kannattaa käyttää jäteveden puhdistuksessa?

Kestävä ja taloudellinen ratkaisu jätevedenpuhdistukseen
Valmistus & prosessit
|
5 helmikuu 2021

Hiilidioksidi on hyvä vaihtoehto vähemmän terveellisille kaasuille, kuten rikkihapolle ja suolahapolle, kun halutaan säädellä jäteveden pH-arvoa puhdistuslaitoksessa. Hiilidioksidia käyttävässä ratkaisussa työntekijöille ei aiheudu terveysriskejä. Lisäksi kaasun käsittely on helppoa, ja ratkaisu on edullinen ja ympäristön kannalta kestävä.

”Hiilidioksidi on tehokas vaihtoehto, kun halutaan laskea i jäteveden pH-arvoa”, selittää Tomas Alexandersson, GIL Expert, ALTEC, Cluster NEC, North West Europe and CIS countries. ”Hiilidioksidin ylläpitokustannukset ovat matalammat kuin muilla usein käytettävillä kaasuilla, eikä se ole syövyttävää. Hiilidioksidia käytettäessä vesistöihin ei pääse haitallisia sulfaatteja ja klorideja. Itse hiilidioksidi saadaan usein muiden prosessien, kuten anaerobisten biokaasulaitosten, talteenotettuna sivutuotteena, joten ympäristöä ei kuormiteta ylimääräisillä hiilidioksidipäästöillä. Lisäksi vältetään rikkivetyjen synnyttämät epämiellyttävät hajut.”

Helppo käsitellä

”Hiilidioksidilla on luonnollinen puskurivaikutus, joka estää pH-arvon laskun alle kuuden edes liika-annostuksen tapauksessa. Ja koska hiilidioksidi on heikko happo, pH-arvo laskee hitaammin kuin mineraalihappojen tapauksessa, mikä helpottaa tarkkaa säätelyä. Myös polymeerit voidaan annostella optimaalisesti niin, että niiden vaikutus saadaan maksimoitua. Tärkeintä on kuitenkin hiilidioksidin käytön turvallisuus: työntekijöiden ei tarvitse käsitellä syövyttäviä happoja.”

Injektiojärjestelmä kaasumaiselle ja nestemäiselle hiilidioksidille

Air Liquide on kehittänyt joukon injektiojärjestelmiä kaasumaiselle ja nestemäiselle hiilidioksidille. Sopivin ratkaisu valitaan puhdistuslaitoksen rakenteen ja toiminnan mukaan:

1. Kaasumaisen hiilidioksidin injektointi (allas): Huokoiset diffuusorit päästävät hiilidioksidia varovasti altaaseen. Pieniä hiilidioksidiannoksia käytetään altaissa, joiden syvyys on yli kolme metriä.

2. Kaasumaisen hiilidioksidin injektointi (putki): Soveltuu hitaille, vakaille virtausnopeuksille.

3. Kaasumaisen hiilidioksidin injektointi (BICONETM): Optimaalinen ratkaisu vakailla virtausnopeuksilla ja silloin, kun kaasu-virtaussuhde on korkea.

”Air Liquiden injektio- ja sekoitusjärjestelmät on muotoiltu niin, ettei puhdistuslaitoksen tarvitse tehdä muutoksia järjestelmiinsä. Staattinen BICONETM-sekoitin on yleisin ratkaisu. Se on helppo asentaa jo käytössä oleviin laitteistoihin, ja se mahdollistaa kaasun erittäin tehokkaan syötön minimaalisin hydraulisin häviöin. Hyvä tehokkuus perustuu kaasun ja veden vastavirtaperiaatteeseen, joka tuottaa hyvän kaasu-nesterajapinnan. Lisäksi sekoitusastian kartiomainen muoto optimoi aineensiirron.”

”Toinen yleinen ratkaisu on CS-suutin. Siinä on kalibroitu suuaukko, jonka luoma painehäviö (0,5–1,2 baaria) lisää virtausnopeutta ja tuottaa pieniä kuplia. CS-suutinta ei tarvitse huoltaa, ja sillä on erittäin hyvä käyttövarmuus. Sekä tarvittava alkuinvestointi että käyttökustannukset ovat huomattavan pienet.”

4. Hiilidioksidin injektointi pieniä kuplia tuottavan CS-suuttimen kautta.

Vaihtoehtona voi Air Liquide myös tarjota staattisia sekoittimia, levittimiä (asennetaan altaan pohjaan) sekä huokoisia putkia käyttäviä PoroxalTM-diffuusoreja hiilidioksidin ruiskutukseen.

Nexelia-kokonaisratkaisut

Air Liquiden kokonaisvaltaiset ratkaisut käsittävät kaasun, teknologian ja tarvittavan asiantuntemuksen. Ne suunnitellaan ja mukautetaan vedenpuhdistuslaitoksen erityistarpeiden mukaan. Autamme ratkaisemaan ongelmasi tekemällä läheistä yhteistyötä kanssasi. Nexelia soveltuu sekä kunnallisten että teollisten jätteenpuhdistuslaitosten pH-säätelyyn.

Haluatko lisätietoja?

Tomas Alexandersson, GIL Expert, ALTEC, Cluster NEC, North West Europe & CIS countries, vastaa mielellään kysymyksiisi.

Lue lisää

Jaa