Näin työskentelemme kestävän tulevaisuuden hyväksi

Air Liquide on asettanut tärkeitä ilmastotavoitteita.
Valmistus & prosessit
|
1 toukokuu 2021

Kestävän kehityksen mukainen työ ei enää ole vain näennäinen sivuhuomautus yrityksen verkkosivuilla tai vuosikertomuksissa. Suuri yleisö vaatii – ja ennen kaikkea planeettamme tarvitsee – lisää panostuksia yrityksiltä tänään. Kaikkien täytyy täydestä sydämestään ja tosissaan tehdä työtä kestävän tulevaisuuden hyväksi. Kaikkien niiden työpaikoillamme tehtävien pienten muutosten lisäksi yritys voi ottaa suuremman vastuun ja tehdä työtä jäsennellysti ja määrätietoisesti eteenpäin katsomalla. Air Liquide -konsernissa tarkastelemme sisäisiä prosessejamme ja tutkimme tuotteidemme ominaisuuksia ja sitä, miten voimme vaikuttaa kestäviin ratkaisuihin sekä tietysti keitä valitsemme toimittajiksemme ja yhteistyökumppaneiksemme.

Air Liquide on asettanut tärkeitä ilmastotavoitteita. Tavoitteisiimme kuuluu mm. varsinaisten tuotantoprosessiemme ja tuotteidemme kuljetusten tarkastelu. Tavoitteemme ovat selkeät ja saavutamme ne mm. pienentämällä hiilidioksidipäästöjä ja optimoimalla energiankulutusta. Pyrimme automatisoimaan ja keskittämään tuotantoamme, tehostamaan kuljetuksia ja valitsemaan ajoneuvoillemme parhaat mahdolliset polttoaineet.

Olemme ottaneet suuren harppauksen kohti tavoitettamme Green Origin -konseptin avulla.

Kaasujen tuotannossa ja pakkaamisessa kulutettuun sähköön hankimme pohjoismaisia sähkön tuuli- ja vesienergian alkuperätakuita, Guarantees of Origin. Otamme myös huomioon kuljetuksen ja täytön aiheuttamat kaasupäästöt.

Kuljetuksista aiheutuvat päästöt kompensoidaan investoimalla projekteihin, joiden hiilidioksidipäästöjen vähennys todennetaan virallisesti ja jotka ovat Gold Standard Foundation in vaatimusten mukaiset (energiaprojektit) ja Plan Vivo (metsäprojektit). Nestemäisen kaasujen ollessa kyseessä, kompensoimme kuljetuksen tuotantolaitokselta asiakkaalle. Kun on kyse pakatuista kaasuista kompensoimme kuljetuksen tuotantolaitokselta täyttölaitoksellemme.

Koko konsepti noudattaa ISO 14021:tä ja sen validoi vuosittain kolmas osapuoli. 

On paljon, mitä voimme tehdä ja Air Liquide osallistuu työhön mielellään. Tuotteemme melkein vaativat sitä meiltä. Pääasialliset raaka-aineemme ovat ilma ja vesi tai teollisuuden sivutuotteet. Siten voimme erityisesti keskittyä siihen, miten tuotteemme vaikuttavat asiakkaisiimme. Kyseeseen voivat tulla kaasut, jotka auttavat vähentämään energiankulutusta asiakkaidemme prosesseissa, lisäävät elintarvikkeiden säilyvyyttä, parantavat jätevesien puhdistamista ja vähentävät kemikaalien käyttöä erityyppisissä teollisuuksissa.

Kaikki kestävää kehitystä tukeva työ on nyt tärkeää, mutta mikään kestävään kehitykseen liittyvä tavoite ei voi pysähtyä yhteen vuoteen. Meidän on jatkuvasti katsottava yli näiden tavoitteiden, ja Air Liquide -konsernissa työskentelemmekin pitkäjännitteisesti innovaatioiden ja ratkaisujen kehittämiseksi kestävän yhteiskunnan hyväksi. Näemme esimerkiksi suuria mahdollisuuksia biokaasussa, samoin kuin vedyssä tulevaisuuden energianlähteinä. Tämä on erittäin mielenkiintoista, ja uskomme, että tässä piilee tärkeä osatekijä valoisamman ja vihreämmän tulevaisuuden rakentamisessa.

Voimme tehdä paljon ja paljon jo teemmekin. Karu todellisuus on, että oikoteitä ei ole, mutta selkeä suunta on kuitenkin olemassa. Valitsemamme yhteistyökumppanit eivät vaikuta ainoastaan maailmaan, vaan vaikuttavat myös siihen, miten ympäröivä maailma katsoo meitä ja toimii kanssamme. Tästä olemme aivan varmoja. Yhdessä pääsemme pidemmälle. Yhdessä teemme maailmasta paremman paikan meille kaikille.

Lue lisää!

Jaa